Våra medarbetare |Coca-Cola Sverige

Våra medarbetare |Coca-Cola Sverige

För oss innebär detta att skapa en miljö där medarbetarna kan:

 

  • Göra sitt bästa
  • Få verktyg för utveckling
  • Nå sina karriärsmål

 

Genom att tillhandahålla utbildnings- och utvecklingsprogram, lärande i arbetet, coachning och feedback, ser vi till att alla som arbetar hos oss ​​har de resurser de behöver för att lära sig mer och utveckla sina karriärer. Samt också att ha lite kul på vägen. Vi vill att Coca-Cola ska vara ett bra ställe att arbeta på där människor är inspirerade och motiverade att vara det bästa de kan vara.

 

 

Medarbetarnas engagemang

 

Vår framgång är avhängigt motiverade och engagerade medarbetare. Vi vill att de känna att de spelar en verklig roll i att hjälpa vår verksamhet att uppfylla sina mål och har en förståelse för vad de målen är. Vi har flera olika sätt att mäta våra medarbetares engagemang i företaget och tillfredsställelse med sina yrkesliv, till exempel genom en konstruktiv dialog med våra medarbetarrepresentater och medarbetarundersökningar.

 

 

Great place to work

 

Vi tycker det är viktigt för våra medarbetare att njuta av sitt arbetsliv och vi vill att en anställning hos oss ska ses som belönande och roligt. Nyckelområden som vi fokuserar på som en del av Great Place to Work-programmet inkluderar att erbjuda ett gym på kontoret,  Coca-Cola drycker och frukt, en personalrestaurang, sommartid och flexibel arbetstid.

 

 

Utbildning och utveckling

 

För att attrahera och behålla de bästa medarbetarna inser vi att vi måste investera i deras utveckling. Vi tar utbildning och utveckling på största allvar. Vi har investerat kontinuerligt under åren i syfte att stärka detta viktiga område, med tyngdpunkten på medarbetarcoachning, ledarskapstveckling för chefer och personlig resultatstyrning.

 

 

 

 

Öppen och inkluderande

 

Vi strävar efter att erbjuda en bra arbetsmiljö där alla behandlas rättvist. Vi tror att en arbetsgrupp med personer från olika bakgrunder, med olika livserfarenheter och talanger är en tillgång för vår verksamhet. Det är därför respekt och att se värdet av mångfald är central för vår vision och våra värderingar. Det är också därför våra arbetspolicyer och processer har utvecklats för att skydda mot diskriminering och för att säkerställa lika möjligheter och rättvis behandling av alla, oavsett ålder, kön eller etnisk bakgrund.