På Coca-Cola i Sverige kan vi meddela att det globala kvalitetsindexet Leesman har utnämnt vårt kontor – The Happiness Factory – till bäst i världen |Coca-Cola Sverige

På Coca-Cola i Sverige kan vi meddela att det globala kvalitetsindexet Leesman har utnämnt vårt kontor – The Happiness Factory – till bäst i världen |Coca-Cola Sverige

Vi på Coca-Cola i Sverige är nummer ett på Leesmans lista över världens bästa arbetsplatser som fått certifieringen Leesman+. Via en enkät har Leesman tillfrågat över 420 000 anställda på fler än 3 200 företag i 90 länder, hur de upplever sin arbetsplats. Av samtliga arbetsplatser som certifierats med Leesman+, är vi på Coca-Cola i Jordbro, nöjdast i världen.

 

Vårt huvudkontor genomgick en omfattande renovering mellan augusti 2016 och mars 2017. Målbilden var en modern, aktivitetsbaserad arbetsplats som reflekterar den 131 år långa historia som vi på Coca-Cola tillsammans har skapat. Leesmans enkät visar bland annat att 95,8 procent av oss medarbetare var stolta över att bjuda in gäster till vår ”nya” arbetsplats jämfört med 33,5 procent före renoveringen.

 

- Ända sedan vi flyttade in i det renoverade kontoret har många känt en ny stolthet över vår arbetsplats. När resultatet kom från Leesman blev jag extra glad eftersom det visade sig, svart på vitt, att känslan delades med nästan alla oss anställda oavsett roll på företaget, säger Ingrid Ljung, fastighetsansvarig på Coca-Cola i Sverige.

 

Vidare menar Ingrid Ljung att nyckeln till det positiva resultatet för The Happiness Factory var att vi medarbetare involverades i hög utsträckning.

 

- Redan 2014 påbörjades en omfattande analys om hur vår framtida arbetsplats skulle kunna se ut. Från det första spadtaget till inflyttning, fick vi vara med och utforma vad som skulle bli vårt nya kontor. Att det dessutom har nominerats till Sveriges Snyggaste Kontor 2018 gör det ju extra kul.

 

 

Om Leesman Index


Verktyget används globalt för att mäta medarbetares upplevelse av hur deras arbetsplats stöttar och förbättrar deras arbetsdag. Datan samlas in genom en enkät och den mätbara enheten kallas Lmi. Certifieringen Leesman+ innebär bland annat att företaget har ett värde på minst 70 Lmi, att enkäten skickats till samtliga på arbetsplatsen och att minst 50 personer har svarat. Endast fem procent av de företag som Leesman har undersökt når 70 Lmi. På Coca-Cola i Sverige nådde vi ett Lmi på 84,4 vilket gör att vi toppar listan över Present Leesman+ certifications.

 

Här kan du läsa Leesmans studie ”Workplace Experience Revolution” där Present Leesman+ certifications redovisas på sida 56.Se bilder från Coca-Cola i Sveriges huvudkontor under nomineringar i Sveriges Snyggaste Kontor 2018 här.

 

Artikeln publicerad oktober 2018.