Coca-Cola i Sverige värnar om att vara en röst och att vara delaktig i arbetet för en bättre folkhälsa. Som en del i detta så åtar vi oss att årligen publicera våra finansieringar och annat ekonomiskt stöd för folkhälsorelaterade partnerskap, stöd till vårdpersonal och vetenskaplig forskning. Vi har publicerat denna uppdatering i vår onlinedatabas som visar vårt stöd från 1 januari 2010 till 30 september 2017.

Det senaste årets uppdatering visar att vi inte har gjort några sådana investeringar. Det beror delvis på tillämpningen av nya riktlinjer som vi implementerade i början av 2016. De nya riktlinjerna klargör på vilket sätt vi kan bidra med ekonomiskt stöd till vetenskaplig forskning inom området hälsa.

Riktlinjerna fungerar som en vägledning i hur vi förhåller hos till samarbeten inom vetenskaplig forskning. Riktlinjerna kommer inte begränsa vår rapportering, men vi räknar med att antalet aktiva samarbeten kommer att minska och därmed i sig leda till färre rapporteringar.

Vi kommer varje år fortsätta att göra samma sorts rapportering kring de åtaganden som har gjorts som stöd för folkhälsorelaterade partnerskap, till vårdpersonal och vetenskaplig forskning på den här länken.

Vi ser med spänning fram emot att fortsatt engagera oss och stödja de samhällen som vi verkar i. Precis som vi har gjort sedan starten för mer än 130 år sedan.

Vi är inriktade på vår väg framåt och de möjligheter det presenterar för oss att stödja de samhällen vi har tjänat i över 130 år. Vi kommer att hålla dig uppdaterad om våra framsteg

Barbara Tönz, General Manager, Coca-Cola AB