Vi anser att en säker och hälsosam arbetsplats är en grundläggande rättighet för alla och även en nödvändighet för verksamheten. Vår policy för arbetsrätt kräver att vi tar ansvar för att upprätthålla en produktiv arbetsplats runt om i vårt företag genom att minimera risken för olyckor, personskador och exponering för hälsorisker för alla våra kollegor och leverantörer. Dessutom samarbetar vi med våra buteljeringspartners för att säkerställa att hälso- och säkerhetsrisker minimeras för deras medarbetare och kontraktsarbetare.

KORE (The Coca-Cola Operating Requirements) definierar vårapolicys, standarder och krav för att hantera säkerhet, miljö och kvalitet i alla våra verksamheter. KORE kräver även att våra tillverknings- och distributionsfaciliteter implementerar BS OHSAS 18001 (British Standard Occupational Health and Safety Assessment Series 18001, ett ramverk för effektiv yrkeshälsa och säkerhetshanteringssystem) eller motsvarande internationellt erkända säkerhetshanteringssystem.

Som vägledning i vår strävan efter att åstadkomma en trygg arbetsmiljö för våra kollegor, definierar KORE en strikt uppsättning av operationella kontroller för att hantera kända risker. Kontrollerna harmonierar i allmänhet med de strängaste globala kraven och överenskomna standarder. Dessutom granskar vi efterlevnaden för var och en av våra tillverkningsverksamheter när det gäller tillämpliga lagar och regelverk och vårt företags krav på yrkessäkerhet och hälsa.

Vi erbjuder omfattande säkerhetsutbildning till våra kollegor med användning av de utbildningskrav som definieras i KORE som en global baslinje. Utbildningen omfattar introduktion för nyanställda och regelbunden uppfräschningsutbildning för alla kollegor och andra som arbetar för vår räkning.