The Coca-Cola Company strävar efter att förse dig och din familj med ett brett urval av drycker som tillgodoser era dryckesbehov varje dag.

The Coca-Cola Company respekterar och stöder föräldrars och vårdnadshavares roller. Vi tycker även att upplysta föräldrar och vårdnadshavare är de som är bäst lämpade att fatta kloka kosthållningsbeslut åt sina barn. Genom att tillhandahålla lättillgänglig näringsinformation både på våra produktetiketter och online samt portionskontrollstorlekar för alla tillfällen, anser vi att du har de verktyg som krävs för att kunna fatta välgrundade beslut.

Visa näringsinformation för en rad olika av våra produkter.

Föräldrarnas vägledning när de hjälper sina barn att fatta rätt beslut många gånger under dagens lopp, kommer att göra det möjligt för barnen att själva fatta mer välgrundade beslut i framtiden.

The Coca-Cola Company strävar efter att tillhandahålla säkra kvalitetsdrycker, att marknadsföra dessa drycker på ett ansvarsfullt sätt och tillhandahålla information som konsumenterna kan lita på. The Coca-Cola Company har alltid tagit sitt marknadsansvar på största möjliga allvar.

Vi har en global policy för ansvarsfull marknadsföring som omfattar alla våra drycker, och vi marknadsför inte några produkter direkt till barn under 12 år. Detta innebär att vi inte köper reklam som är direkt riktad till målgrupper som utgörs av mer än 50 % barn under 12 år.

Detta innebär att vi inte köper reklam som är direkt riktad till målgrupper som utgörs av mer än 50 % barn under 12 år. Vår policy gäller alla våra drycker och de mediekanaler vi använder oss av, inklusive TV, radio, trycksaker och, när data är tillgängliga, Internet och mobiltelefoner.

The Coca-Cola Company strävar efter att övervaka och mäta vår efterlevnad av denna policy på alla de marknader vi betjänar.

TV, radio och trycksaker
The Coca-Cola Company placerar inte några av våra varumärkesreklamer i TV, radio och trycksaker som vänder sig specifikt till barn. Detta innebär att vi inte köper reklam i program med en publikprofil som till mer än 50 % utgörs av barn under 12 år. Vi är medvetna om det faktum att barn även kan titta på program tillsammans med sina familjer, och vi gör allt vi kan för att säkerställa att vår reklam lämpar sig för en allmän publik.

Internet och mobiltelefoner
The Coca-Cola Company är medvetet om den ökande användningen av Internet och mobiltelefoner bland barn. Vi anser att Internet kan vara ett fantastiskt inlärningsverktyg och att mobiltelefoner kan anses vara en nödvändighet, men The Coca-Cola Company köper inte reklam på webbplatser/mobiltelefoner som riktar sig direkt till barn. När data är tillgängliga placerar vi inte våra marknadsföringsbudskap på Internet eller mobiltelefonprogram vars publik utgörs av barn till mer än 50%.