Coca-Cola i Sveriges väg mot netto noll utsläpp av växthusgaser

Coca-Cola i Sveriges väg mot netto noll utsläpp av växthusgaser

Det har gått ett år sedan vi på Coca-Cola i Sverige accelererade vårt arbete med att reducera våra utsläpp av växthusgaser och lanserade en koncernövergripande klimatstrategi med ambitionen att nå netto noll utsläpp till 2040. I Sverige har vi gjort flera stora framsteg under året bland annat genom att produktionsanläggningen i Jordbro certifierats klimatneutral och att alla transportörer numera kör på fossilfritt bränsle.

 

Med ambitionen att nå netto noll utsläpp av växthusgaser i hela värdekedjan till år 2040 har vi genom vår klimatstrategi Action on Climate Now tagit sikte mot delmålet att till 2030 reducera de absoluta utsläppen med 30 procent*. För att nå klimatmålen fördjupades det strategiska arbetet tillsammans med nyckelleverantörer för att tillsammans reducera utsläppen i värdekedjan**. Under året har vi minskat utsläppen av växthusgaser inom värdekedjans alla fem områden – ingredienser, förpackningar, produktion, transport och kylutrustning.

-          Över 90 procent av våra utsläpp är så kallade indirekta utsläpp som uppstår i vår värdekedja av t.ex. förpackningar och ingredienser. För att uppnå våra klimatmål och reducera dessa utsläpp måste vi ha en långsiktig samverkan med våra leverantörer, kunder och partners. Det är genom samverkan som vi möjliggör en snabbare omställning till en grönare och mer hållbar verksamhet. Som marknadsledande aktör har vi en stor chans att vara i framkant och göra skillnad, säger Lisa Wahlström, hållbarhetsdirektör på Coca-Cola Europacific Partners i Sverige.

Förpackningsstrategin – avgörande för att nå klimatmålen

Ett prioriterat område inom verksamheten är att minska klimatavtrycket från förpackningar som står för 54 procent av de svenska utsläppen (2020). Genom att reducera och ta bort förpackningsmaterial samt driva cirkularitet möjliggör CCEP att dryckerna som produceras kan konsumeras så hållbart som möjligt:

 

o    Hela den lokalproducerade portföljen består av 100 procent återvunnen plast***. Ambitionen är att bidra till omställningen mot en cirkulär ekonomi där alla förpackningar samlas in, återanvänds eller återvinns.

 

o    Tillsammans med kunder och partners arbetar vi med att öka kunskapen om vikten av insamling som en avgörande del för att möjliggöra en cirkulär ekonomi för förpackningar.

o    Genom nya innovationer fortsätter vi ersätta fossila material med förnybara och återvunna material, reducera förpackningsvikt samt minska onödigt förpackningsmaterial.

 

o    Förpackningsfria lösningar möjliggör att konsumenter kan njuta av sin dryck samtidigt som mängden förpackningar, potentiell nedskräpning och klimatpåverkan minskar. Vi har under året fortsatt att utveckla förpackningsfria koncept tillsammans med flera samarbetspartners.

Klimat neutral produktionsanläggning – en viktig milstolpe på vägen mot netto noll utsläpp

Hållbarhetsarbetet har sedan länge varit i fokus för vår produktionsanläggning i Jordbro och under sommaren 2021 resulterade det målmedvetna arbetet i en klimatneutral produktionsanläggning. En rad insatser möjliggjorde certifieringen:

o    Genom ett energieffektiviseringsprojekt tillsammans med Siemens Smart Infrastructure reducerades den totala energianvändningen från produktionsanläggningen med 13 procent.

o    För att minska vattenanvändningen har effektivare spolmunstycken installerats på produktionslinjerna för glasflaskor och aluminiumburkar, ett initiativ som har halverat dess  vattenförbrukning.  

o    Vid kolsyresättning av dryck används koldioxid tillverkad av restprodukter från Lantmännens bioetanoltillverkning.

o    Vi har under en längre tid fokuserat på att minska utsläppen i distributionskedjan och sedan hösten 2021 kör alla transportörer på fossilfritt bränsle, så som HVO och biogas.

 

Under hösten listades CCEP:s hållbarhetsarbete för sjätte året i rad på Dow Jones Sustainability Index (DJSI) [Coca-Cola Europacific Partners listas för sjätte året i rad på Dow Jones Sustainability Index | Coca-Cola Sverige (mynewsdesk.com)] och fick maxpoäng inom flera områden, bland annat förpackningar, miljöpolicy och miljörapportering samt social rapportering. CCEP tilldelades även högsta betyg på den globala miljörankingen av CDP [Coca-Cola Europacific Partners på CDP:s A-listor för klimat och vatten | Coca-Cola Sverige (mynewsdesk.com)] inom både klimat och vatten i början av december.

*Detta inkluderar ett åtagande om att reducera utsläpp av växthusgaser från scope 1 och 2 med 47 procent och scope 3-utsläpp med 29 procent till 2030 (basår 2019). Målet för 2030 har godkänts av Science Based Targets Initiative (SBTi) att vara i linje med 1,5-gradersmålet och Parisavtalet.

**Värdekedjan består av scope 1 som avser direkta utsläpp från egna eller kontrollerade källor. Scope 2 som är indirekta utsläpp som uppstår vid produktion av inköpt energi samt scope 3 som är indirekta utsläpp som uppstår i värdekedjan, både uppströms och nedströms (till exempel köpta varor och tjänster/kapitalvaror/transport).

***Avser ej flaskans kork och etikett som tillverkas av andra återvinningsbara material som återvinns.