Coca-Cola Drycker Sverige AB

Coca-Cola AB erbjuder denna webbplats för information till såväl företag som privatpersoner. Du får hämta material från webbplatsen om du låter all information om copyright och annan äganderätt som finns i materialet vara kvar. Du får inte distribuera, ändra eller vidarebefordra innehållet på denna webbplats utan skriftligt tillstånd från Coca-Cola AB. Du får under inga omständigheter använda materialet i kommersiellt syfte. Denna bestämmelse omfattar text och bilder samt ljud- och videomaterial. Bestämmelserna och villkoren nedan, inklusive alla lagar och förordningar som är relevanta för webbplatsen och för Internet, gäller för alla användare av webbplatsen. När du skaffar dig tillgång till eller använder denna webbplats accepterar du dessa bestämmelser och villkor.

 

Varumärken och copyright

"Coca-Cola" och "Coke" är registrerade varumärken som tillhör The Coca-Cola Company. Dessutom är vår konturflaska, den röda diskikonen, Coca-Cola Santa-designen och Coca-Cola-isbjörnarna varumärken som tillhör The Coca-Cola Company.Alla varumärken och allt material på denna webbplats är upphovsrättsligt skyddade om inget annat anges, och får inte användas utan föregående skriftligt medgivande från Coca-Cola AB eller eventuella tredje parter som är inblandande i webbplatsens framställning.

 

Ansvarsbegränsning

Allt material på denna webbplats erbjuds "i befintligt skick" utan garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda. Coca-ColaAB kan inte hållas ansvarigt för direkta, indirekta eller tillfälliga skador som är en följd av tillgång till eller användning av webbplatsen. Coca-Cola AB påtar sig inte heller ansvar för och kan inte hållas ersättningsskyldigt för eventuella skador eller virus på din datorutrustning eller andra ägodelar som är en följd av tillgång till eller användning av denna webbplats eller av överföring av material, data, text, bilder, video eller ljud från denna webbplats, eller som ursprungligen beror på denna webbplats.

 

Personuppgifter

Personuppgifter som t.ex. namn, adress, telefonnummer och Mailadress som skickas till oss används enligt vår Privacy Policy (Sekretessförklaring) – se nedan till vänster och på den första innehållssidan längst ner till vänster.

 

Revidering av bestämmelser och villkor

Coca-Cola AB kan när som helst revidera dessa bestämmelser och villkor genom att uppdatera denna sida. Du är bunden av dessa ändringar och bör därför besöka denna sida regelbundet för att läsa igenom gällande bestämmelser och villkor.