The Coca-Cola Foundation|Coca-Cola Sverige

The Coca-Cola Foundation|Coca-Cola Sverige

– The Coca-Cola Foundation har gett tillbaka mer än 1 miljard dollar till samhällen över hela världen sedan den grundades år 1984, sa verkställande direktören på Coca-Cola, James Quincey, på den femtonde av Atlanta Police Foundation’s årliga Crime is Toast-frukost den 9 oktober 2018.

 

Förutom att stödja organisationer och projekt i hemstaden Atlanta, har The Coca-Cola Foundation nått ut till över 655 miljoner människor över hela världen under de mer än trettio åren som stiftelsen har funnits. Framförallt har bidragen från stiftelsen nått ut till människor genom de fler än 2 400 organisationer som stiftelsen stödjer och som framförallt har ett fokus på att skydda miljön, stärka kvinnans roll i samhället, bidra till utbildning och att förstärka samhällen.

 

Vi har pratat med Helen Smith Price, ordförande i The Coca-Cola Foundation, om den här globala milstenen i bidragsgivande och vad den innebär för de samhällen som Coca-Cola stöttar:

 

 

Vad är uppdraget för och visionen med The Coca-Cola Foundation?

 

Som den del av The Coca-Cola Company som arbetar med välgörenhet är fokus för The Coca-Cola Foundation att ge tillbaka och göra en skillnad i de samhällen där Coca-Cola bedriver sin verksamhet, och där företagets anställda bor och arbetar. När du tittar på affärsmodellen för Coca-Cola ser du att det inte bara är ett globalt företag. Företaget är lokalt verksamt i fler än 200 länder. Vår modell för The Coca-Cola Foundation ser likadan ut – fonden är global och bistår lokalt där det finns behov.

 

Vårt mål är att ge tillbaka minst 1 procent av vår rörelseintäkt från det föregående året. Vi ger tillbaka en del av våra intäkter till samhällen varje år. Ju mer företaget tjänar, desto mer kan vi stötta våra samhällen.

 

 

Hur bestämmer The Coca-Cola Foundation vilka organisationer eller program ni ska stötta?

 

Globalt sett finns det många behov att fylla, men vi kan inte hjälpa till överallt. Vi tar emot tusentals förfrågningar varje år om att bidra till värdefulla samhällsprogram. Varje ansökning hanteras var för sig för att vi ska kunna avgöra om de stämmer överens med de lokala behoven och att de är i linje med våra fondprioriteringar: att skydda miljön, stärka kvinnornas position i samhället och förstärka samhällen.

 

 

Hur har stiftelsens prioriteringarna utvecklats över tid?

 

När jag började arbeta på The Coca-Cola Foundation gick jag tillbaka och läste utvecklingsplanen som togs fram vid grundandet av stiftelsen och mötesprotokollet från styrelsemötet 1984. Jag ville förstå varför stiftelsen grundades och vilka förväntningarna var. Stiftelsen grundades för att säkerställa hållbara åtaganden till de samhällen vi verkar i. Jag hittade ett citat från dåvarande ordförande och VD Roberto Goizueta, som tog upp möjligheter och ansvar vi skulle mötas av i framtiden och att det fanns ett behov av att ha en strukturerad och välfungerande process för bidragsgivande. Det fanns ett logiskt och genomtänkt beslut bakom grundandet av stiftelsen. När nya medlemmar går med i vår styrelse öppnar jag varje möte med det här citatet för att verkligen grundmura den ursprungliga avsikten med stiftelsen. Och trots att den grunden fortfarande finns med oss idag, utvecklas däremot våra strategier för samhällsinvesteringar hela tiden. År 1984 var vi framförallt baserade i USA och fokuserade på utbildning och utvecklingsprogram för ungdomar. Över de tre senaste decennierna har vi vuxit till en global stiftelse.

 

För ungefär 15 år sedan genomförde vi en undersökning för att kartlägga människors medvetenhet om vad Coca-Cola gör för samhället. Vi fick lika många svar som vi hade svarande. De rörde sig mellan högt och lågt – alltifrån att ge ut stipendier, att sponsra knatteligan i baseboll, till att skänka produkter till de lokala hem- och skolaföreningarna. De goda nyheterna var att alla svarade på frågan. Utmaningen låg i om det vi gjorde faktiskt gjorde skillnad?

 

År 2007 samlade vi ett team av 20 globala ledare från Coca-Cola. Tillsammans med experter inom välgörenhet diskuterades det hur Coca-Cola kunde göra större skillnad i samhället på ett sätt som var meningsfullt för The Coca-Cola Companys affärer. Det vi kom överens om var: vattenskydd, utbildning, stärkandet av kvinnors position i samhället, och samhällens välmående. Dessa områden är viktiga för oss som företag, och är också områden inom vilka vi har kunskap och expertis.

 

 

Hur mäter stiftelsen effekten av sitt givande?

 

När organisationer ansöker om bidrag från stiftelsen ställer vi flera frågor som en del av bedömningen av deras potentiella samhällspåverkan. De som vi sedan väljer att samarbeta med får dela med sig av sina förväntningar på resultatet och effekten av arbetet och de måste förse oss med uppdaterade rapporter för att visa på mätbara framsteg.

 

 

Hur samarbetar ni med andra team inom Coca-Cola runt om i världen?

 

Den globala räckvidden som Coca-Cola har är en stor fördel för oss. Vår stiftelse kan utnyttja våra kollegors expertis ute på marknaderna. När vi beviljar bidrag över hela världen är det inte bara vi här i Atlanta som fattar besluten. Vi samverkar med våra lokala medarbetare som besitter specifika kompetenser och som är från olika geografiska områden som en hjälp för att välja ut de bästa potentiella bidragstagarna. De besitter en lokal förståelse för samhället och ansvarar även för relationerna där. Vi använder den räckvidd som Coca-Cola har för att göra anknytningar i samhället på ett sätt som tillåter stiftelsen att vara lika globalt engagerad som resten av företaget.

 

 

Varför är filantropi bra för affären och varför är det viktigare än någonsin att företag som Coca-Cola ger tillbaka?

 

Coca-Colas affär är bara så stark och hållbar som de samhällen vi verkar inom. Dagens konsumenter vill stödja företag som bedriver filantropi och som gör skillnad för sin omvärld. De föredrar att välja produkter och tjänster från företag som är socialt medvetna. Det finns en förväntan om att ju mer ett företag tjänar, desto mer måste det ge tillbaka. Med anledning av detta är det passande att nämna varför vi år 2007 gjorde ett offentligt åtagande om att ge tillbaka minst en procent av rörelseintäkterna från föregående år.

 

 

Ni har nått en stor milstolpe: 1 miljard dollar i bidrag. Hur kommer ni att använda nästa miljard dollar?

 

Vår inställning till filantropi kommer alltid att vara att den ska svara direkt på de utmaningar vi ser runt om i världen. Idag fokuserar vi på miljön, att stärka kvinnors position i samhället och att förstärka samhällen där vi bor och verkar genom utbildning och ungdomars utveckling. Vårt mål idag och i framtiden kommer att vara att förbättra livskvaliteten i samhällena där vi verkar.

 

 

Varför känner du själv så starkt för Coca-Cola Foundations arbete?

 

För mig är Coca-Cola ett bra företag sett ur ett affärsperspektiv. Och som pricken över i gör vi dessutom mycket för att kunna göra skillnad i de samhällen där vi verkar. Det är på riktigt. Det är inte bara snack. Att göra skillnad i samhället finns verkligen invävt i kulturen på Coca-Cola.