100 procent återvunnen plast – frågor och svar| Coca-Cola Sverige

100 procent återvunnen plast – frågor och svar| Coca-Cola Sverige

Under 2020 skiftar Coca-Cola i Sverige hela den lokalproducerade PET-portföljen till återvunnen plast. Genom att byta till förpackningar av återvunnen plast vill Coca-Cola bidra till omställningen mot en cirkulär ekonomi där alla förpackningar samlas in, återanvänds eller återvinns. Att öka andelen återvunnet material i förpackningar är ett effektivt sätt att minska dess koldioxidavtryck.

 

Varför gör Coca-Cola i Sverige denna förändring?

 

Vi jobbar på flera sätt för att minska vårt klimatavtryck och att utveckla hållbara förpackningar är en stor del i det arbetet. Övergången till 100 procent återvunnen plast innebär att vi minskar användningen av nytillverkad plast med 3500 ton per år. Det motsvarar en minskning av CO2-utsläpp i våra PET-förpackningar med 25 procent per år jämfört med innan övergången då portföljen bestod av omkring 40 procent återvunnen PET.

 

Vad är skillnaden nu jämfört med tidigare? Jobbade inte Coca-Cola med återvunnen plast innan?

 

Coca-Cola har under en längre tid arbetat för att öka andelen återvunnen plast i PET-flaskorna. Under 2019 bestod Coca-Cola i Sveriges PET-portfölj av omkring 40 procent återvunnen PET.

 

Kommer utseendet på förpackningarna att förändras?

 

På flaskförpackningen som sådan syns inte någon märkbar skillnad, men med 100 procent återvunnen plast kan flaskan ha en något annan färgnyans för ett tränat öga. Kvaliteten på såväl dryck som förpackning är oförändrad.

 

Vad är återvunnen plast respektive rPET?

 

Plast är ett samlingsnamn på flera hundra olika sorters plaster som består av kemiska föreningar, så kallade polymerer. rPET är en slags återvunnen plast; polyetentereftalat (PET) och kan tillverkas av insamlade PET-flaskor. Vi använder endast rPET från återvunna PET-flaskor som redan är godkända för kontakt med livsmedel.  

 

Var kommer plasten ifrån?

 

Vi använder flingor av återvunnen plast från flaskor som har samlats in i Sverige. För att producera flaskor av den kvalitet som vi behöver krävs också granulat. Granulat av återvunnen plast köper vi från Nederländerna.

 

Vilken återvinningsteknik används för den återvunna plasten ni använder i förpackningar som fylls i Jordbro?

 

Vi använder återvunnen plast som framställs via mekanisk återvinning.

 

När går Coca-Cola över till återvunnen plast?

 

Omställningen påbörjas under första kvartalet 2020 och avser alla PET-flaskor som produceras i Jordbro.

 

Vilka varumärken omfattas?

 

Övergången till 100 procent återvunnen plast för PET-flaskor avser hela den lokalproducerade portföljen och varumärkena Coca-Cola, Fanta, Sprite och Bonaqua.

Även merparten av de flaskor som Coca-Cola köper från andra marknader är tillverkade av 100 procent återvunnen plast. Honest Organic och Smartwater har redan gått över till 100 procent återvunnen plast i sina flaskor. Under 2020 kommer också Fuzetea att gå över.

 

Vad innebär övergången för koldioxidbesparing?

 

Förändringen innebär en minskad användning av nytillverkad plast med cirka 3500 ton per år. Det innebär en minskning av CO2-utsläpp i våra PET-förpackningar med 25 procent per år jämfört med innan övergången då portföljen bestod av omkring 40 procent återvunnen PET.

 

Vilka är fördelarna med att använda plastförpackningar?

 

Plastflaskor är lätta, tåliga och gör det möjligt för konsumenter att försegla dem för att behålla kolsyra och ta med på språng: en kombination av egenskaper som andra dryckesförpackningar saknar. Vår miljöanalys visar att plastflaskor i ett cirkulärt system – där det finns fungerande insamling och återvinning samt att nya flaskor innehåller hög andel återvunnen plast, har ett lägre klimatavtryck jämfört med andra typer av engångsförpackningar.

 

Är det säkert att använda återvunnen plast i livsmedelsförpackningar?

 

För att återvunnen plast ska få användas i kontakt med livsmedel måste plasten ha återvunnits i en process som är godkänd av EU-kommissionen. Återvunnen plast som används i våra preformer/flaskor kommer från godkända återvinningsprocesser. Alla livsmedelsförpackningar måste uppfylla befintlig EU-lagstiftning för material i kontakt med livsmedel. Detta säkerställs bl.a. genom migrationstester där man kontrollerar att inga kemikalier migrerar från flaskan till produkten. Kontinuerliga migrationstester görs av våra förpackningar för att säkerställa dess säkerhet för konsument.

 

Hur ser flödet ut?

 

Infografiken beskriver det cirkulära flödet.

 

 

 

Om du vill veta mer om hur det svenska retursystemet fungerar kan du läsa mer här, på Returpacks hemsida.