Vatten - vår viktigaste resurs | Coca-Cola Sverige

Vatten - vår viktigaste resurs | Coca-Cola Sverige

Vatten är huvudingrediensen i våra drycker, centralt i vår tillverkningsprocess och nödvändigt för att man ska kunna odla de grödor vi använder som ingredienser.

 

Samtidigt är rent, tillgängligt vatten avgörande för människors hälsa och oumbärligt för välfärden i samhällen samt livsviktigt för ekosystemen.

 

Även om vi delar oron för vattentillgången och vattenföroreningar i många delar av världen, anser vi att världen innehåller tillräckligt med vatten för att tillgodose allas behov - men bara om alla samarbetar om att hantera vattenresurserna på ett bättre sätt. I vår egenskap av vattenkonsument och som ett företag med en både global och lokal närvaro, har vi en särskilt skyldighet - och en unik möjlighet - att utföra ett ansvarsfullt vattenarbete.

 

Vårt företag och dess buteljeringspartners strävar efter att balansera det vatten som används i våra färdiga drycker med ett övergripande mål om att vara vattenneutrala 2020. Det innebär att vi 2020 på ett säkert sätt kommer att återbörda samma mängd vatten som vi använder i våra färdiga drycker och framställningen av dem till samhällen och naturen. 


För att säkerställa att vi når detta mål, gör vi vårt system effektivare genom att minska den mängd vatten som används per liter produkt, även när produktionsvolymen ökar. OchCoca-Colas buteljeringsanläggningar runt om i världen återvinner spillvatten, renar det enligt de strängaste standarderna och återbördar det till naturen på en nivå som stöder vattenlivet - ibland är vattnet renare när det lämnar oss än när vi hämtade det.