Coca-Cola i Sverige

Effektivare kylar hjälper oss att nå våra mål

Av: |

Vår generations klimatutmaningar är några av de största utmaningarna vi människor står inför de kommande åren och vi, som en del av näringslivet behöver ta vårt ansvar för att reducera vårt klimatutsläpp. Här i Sverige arbetar vi framförallt med att minska klimatpåverkan av vår egen verksamhet, d.v.s. tillverkning, distribution och kylning av dryck hos kund. "Sedan 2007 har vi reducerat våra utsläpp med 75% i Sverige. Vi har lyckats att göra

Läs mer

Jobba hos oss

Coca-Cola AB tillhör Coca-Colas europeiska grupp. Coca-Cola AB bedriver verksamhet i Haninge utanför Stockholm, på anläggningen som tillhör Coca-Cola European Partners (CCEP). CCEP Sverige ansvarar för tillverkning, distribution och försäljning av The Coca-Cola Companys drycker i Sverige. Coca-Cola Europe Group sysselsätter idag cirka 1600 personer. Inom Coca-Cola systemet, tillsammans med våra bottlerföretag, arbetar ca 60 000

Läs mer

Vår verksamhet

Vi på Coca-Cola strävar efter att uppfriska världen, i tanke, kropp och själ, och inspirera stunder av optimism genom våra varumärken och handlingar. Vi är världens ledande tillverkare, marknadsförare och distributör av alkoholfria drycker och koncentrat och vi är ansvariga för mer än 500 varumärken globalt. Så här ser vår verksamhet ut i Sverige Coca-Cola AB Coca-Cola har varit verksamt i Sverige sedan 1953. Företaget ansvarar för att marknadsföra

Läs mer

Våra samarbetspartners

Vi tar ansvar som företag på allvar och arbetar i partnerskap med ett antal organisationer att bidra till att ge tillbaka till det lokala samhället, och till planeten. Genom att samarbeta och arbeta tillsammans, vi kan uppnå mycket mer än vi varje kunde göra ensam. Här är bara några av de lysande partners vi samarbetar med i Sverige: Svensk Simidrott SHL Gothia Cup  

Läs mer

Våra medarbetare

På Coca-Cola AB tycker vi det är viktigt att behandla vårt folk väl, hjälpa dem att utvecklas och ge dem ett givande arbetsliv. För oss innebär detta att skapa en miljö där medarbetarna kan: Göra sitt bästa Få verktyg för utveckling Nå sina karriärsmål Genom att tillhandahålla utbildnings- och utvecklingsprogram, lärande i arbetet, coachning och feedback, ser vi till att alla som arbetar hos oss ​​har de resurser de behöver för att lära sig

Läs mer

Coca-Cola i Sverige väljer mer förnybart bränsle

Under 2016 lyckades Coca-Cola i Sverige gå från att använda 76% förnybart bränsle till 90% i våra egna transporter. Det innebär att vi nu har 30 bilar som körs med HVO (Hydrogenated Vegetable Oil). Det är en förnybar drivmedelskomponent som kan blandas i diesel eller ersätta diesel i dieselmotorer. Rönnaug Vinje, hållbarhetsansvarig på Coca-Cola European Partners i Sverige och Norge tycker att det här är ett steg i rätt riktning. - Vi arbetar ständigt

Läs mer

Quiz: Hur väl känner du din favorit Coca-Cola?

Vet du till exempel vad skillnaden mellan Coca-Cola light och Coca-Cola zero? Och kan du gissa vilken Coca-Cola som satte försäljningsrekord, så fort förpackningsdesignen ändrades från vitt till svart? Gör vårt test och se hur många rätt du har. Behöver du facit så läs vidare i artikeln. Här ger vi dig en kort guide till Coca-Cola familjens fyra medlemmar. Vilken är din favorit? 1. COCA-COLA – originalet Född: Den första varianten av Coca-Cola

Läs mer

VARFÖR VI INVESTERAR I SAMARBETEN OCH FORSKNING KRING HÄLSA OCH VÄLMÅENDE

Av: |

Coca-Cola i Sverige vill vara och strävar efter att vara en god aktör i kampen mot övervikt och fetma. Som en sådan har vi åtagit oss att offentliggöra årliga uppdateringar om vår finansiering och vårt stöd till olika samarbeten inom hälsa och välmående, forskningsverksamhet samt stöd till hälso- och vårdpersonal och vetenskapliga experter. Vi har publicerat den här uppdateringen i vår online-databas från 1 januari 2010 till och med 30 september

Läs mer

Coca-Cola i Sverige svarar på Hälsoministerns uppmaning med en kalorireduktion på 20% fram till år 2020

På uppdrag av regeringen adresserade Hälsoministern Gabriel Wikström i maj 2016 de utmaningar som den svenska folkhälsan står inför. Ministern framhöll i synnerhet bristen på fysisk rörelse, samt det allt för höga intaget av salt och socker bland befolkningen. Med anledning av detta uppmanade han till samverkan mellan samhälle, myndigheter och producenter av mat och dryck. Idag svarar Coca-Cola i Sverige på denna uppmaning genom att lova att minska

Läs mer

Coca-Cola i Sverige väljer mer förnybart bränsle

Under 2016 lyckades Coca-Cola i Sverige gå från att använda 76% förnybart bränsle till 90% i våra egna transporter. Det innebär att vi nu har 30 bilar som körs med HVO (Hydrogenated Vegetable Oil). Det är en förnybar drivmedelskomponent som kan blandas i diesel eller ersätta diesel i dieselmotorer. Rönnaug Vinje, hållbarhetsansvarig på Coca-Cola European Partners i Sverige och Norge tycker att det här är ett steg i rätt riktning.  - Vi arbetar

Läs mer

COCA-COLA ON SOCIAL

ITEMS
VIEWS
FOLLOWERS