Vår investering i samarbeten och forskning inom hälsa och välmående

Vår investering i samarbeten och forskning inom hälsa och välmående

I september publicerade våra kollegor i USA en lista över samtliga partners inom hälsa och välmående, vilken inkluderade både forskning och enskilda individer. Listan sträcker sig tillbaka till 2010. I Sverige har vi åtagit oss att göra detsamma och idag har vi publicerat detaljer kring våra samarbeten.

Utöver de partners och individer vi har finansierat under de sex åren mellan 2010-2015 har vi även inkluderat alla Sverige-baserade projekt som är finansierade av vår globala filantropiska arm, the Coca-Cola Foundation.

Den totala summan vi har delat ut i Sverige är 3 845 569 SEK samt 2 926 289 SEK från the Coca-Cola Foundation.

Vi har valt att publicera denna lista för att försäkra att information om dessa program och aktiviteter är enkelt att nå och förstå för alla som önskar ta del av dem. Vi avser att uppdatera listan varje år.

Vi vill även förklara varför vi stödjer våra partners, finansierar forskning och arbetar med individuella experter.

Våra samarbeten

Huvuddelen av vårt stöd till projekt inom den offentliga sektorn eller samarbeten med vinstdrivande företag. Våra projekt är oftast lokala och arrangerade så att de ska tillföra så mycket som möjligt till de områden de är verksamma i.

  • I projektet Simma Sverige, som drivs i samarbete med Svensk Simidrott (SSF), är syftet att få fler att röra sig mer genom simning. Genom att bl.a. arrangera aktivitetsdagar i simanläggningar, välgörenhetsfrämjande utmaningar och sponsra simtävlingar vill vi uppnå målet att under år 2020 få 120 000 människor aktiverade med simning.   

Projektet Simma Sverige står för mer än 5 864 577 SEK av vårt stöd i Sverige sen 2010. Samtliga av våra samarbeten har utvecklats tillsammans med våra partners och hade inte varit genomförbara utan deras expertis.

Restrerande partners består huvudsakligen av samarbeten med exempelvis tävlingar eller medlemskap i branchorganisationer.

Jag hoppas att detta visar att vi tar vårt åtagande gentemot samhället vi lever i på största allvar. Vi kommer att fortsätta vår strävan att vara öppna med alla våra samarbeten inom hälsa och välmående genom att uppdatera denna lista årligen.

Fredrik Skarendahl, tf Country Manager Coca-Cola Sverige

Project Title Type Organization Amount (SEK) Date
Sponsorskap av paraolympiska organisationen Samarbete Svenska Parasportförbundet (SHIF) 10.000 2010
Sponsorskap av paraolympiska organisationen Samarbete Svenska Parasportförbundet (SHIF) 10.000 2011
Projekt Simma Sverige Samarbete Svensk Simidrott (SSF)  142.281 2013
Sponsorskap av paraolympiska organisationen Samarbete Svenska Parasportförbundet (SHIF) 10.000 2013
Powerade sponsorskap Samarbete En svensk klassiker AB 200.000 2013
Powerade sponsorskap Samarbete Svensk elitfotboll (SEF) 400.000 2013
Projekt Simma Sverige, 50% finansierat av CC Enterprises Samarbete Svensk Simidrott (SSF) 1.068.000 2014
Projekt Simma Sverige, simtävling Samarbete Vansbrosimningen 60.257 2014
Sponsorskap av paraolympiska organisationen Samarbete Svenska Parasportförbundet (SHIF) 10.000 2014
Projekt Simma Sverige Samarbete Medley 204.911 2014
Projekt Simma Sverige, 50% finansierat av CC Enterprises Samarbete Medley 100.000 2014
Projekt Simma Sverige Samarbete Svensk Simidrott (SSF) 55.000 2014
Simningens ABC* Samarbete Svensk Simidrott (SSF) 1.242.645 2014
Projekt Simma Sverige, 50% finansierat av CC Enterprises Samarbete Svensk Simidrott (SSF) 1.068.000 2015
Projekt Simma Sverige Samarbete Medley 182.120 2015
Projekt Simma Sverige, simtävling Samarbete Stockholmssimmet 200.000 2015
Sponsorskap av paraolympiska organisationen Samarbete Svenska Parasportförbundet (SHIF) 10.000 2015
Simningens ABC* Samarbete Svensk Simidrott (SSF) 1.683.644 2015
Medlemskap i SNF Samarbete Swedish Nutrition Foundation (SNF) 115.000 2015
         
    Total 6.771.858  
Individuals
Ambassadors (Simon Sjödin and Michelle Coleman) (50/50 CCE sponsorship) Samarbete
2014 SEK 92.590
Ambassadors (Simon Sjödin and Michelle Coleman) (50/50 CCE sponsorship) Samarbete 2015 SEK 92.590
      Total 185.180

COCA-COLA ON SOCIAL

1,599,292
LIKES
822,244
FOLLOWERS
781,921
ITEMS
8,357,310
VIEWS
18,240
FOLLOWERS