År 1984 grundade Roberto Goizueta, dåvarande VD och styrelseordförande för The Coca-Cola Company, The Coca-Cola Foundation. Under de tre decennier som gått sedan dess har The Coca-Cola Foundation övergått från att vara en lokal fond till att bli en global filantropisk organisation som 2013 satsade 98 miljoner USD för att förbättra livet för omkring 134 miljoner människor i 122 länder. Sedan 1984 har The Coca-Cola Foundation gett tillbaka mer än 650 miljoner USD för att öka hållbarheten hos lokala samhällen världen över.

The Coca-Cola Company har åtagit sig att ge tillbaka en procent av sina årliga intäkter. Detta åtagande förverkligas genom The Coca-Cola Foundation och företagets donationer. År 2013 investerade The Coca-Cola Company och The Coca-Cola Foundation mer än 143 miljoner USD i samhällen runt om i världen.

Prioriterade områden för The Coca-Cola Foundation är

    • Kvinnor: att stärka dem ekonomiskt och entreprenörskap
    • Vatten: tillgång till rent vatten, vattenbevarande och återvinning
    • Välbefinnande: aktiva hälsosamma liv, utbildning och utveckling för unga

Dessutom stöder The Coca-Cola Foundation många lokala samhällsprogram som exempelvis konst och kultur samt program för förebyggande och medvetenhet om HIV/AIDS i Afrika och Latinamerika.